Om geomatikk

Geomatikk kombinerer tradisjonelle kartfag med informasjonsteknologi, og tar for seg hele spennet fra innsamling av data til visualisering og anvendelse.

 

Innen fagfeltet Geomatikk kan man fordype seg i tema som:

 • Kart
 • 3D modeller
 • Datateknikk
 • GPS
 • Digitale bilder
 • Satellittdata
 • Navigasjon
 • Geografisk informasjon

Dette og mere til er noen av temaene som Geomatikk tar for seg innen tradisjonelle fagbetegnelser som geodesi, fotogrammetri og kartografi og Geografiske Informasjonssystemer (GIS).

 

Vårt studium i geomatikk deles hovedsakelig inn i to hovedretninger:

Kartografi/Geografisk informasjonsvitenskap

 • Presentasjon behandling av geografiske databaser
 • Metoder for automatisert digital kartframstilling
 • Utvikling og anvendelse av GIS

Geodesi

 • Geodetiske målinger ved bruk av satellitter (GPS og GALILEO)
 • Kartlegging, stedfesting og navigasjon
 • Bestemmelse av jordens gravitasjonsfelt

Videoer om geomatikk

For mange er geomatikk et ukjent begrep. Hva omfatter et studium i geomatikk? Hvilke jobber kan man få når man er ferdig utdannet?

Her er samlet noen videoer som beskriver geomatikk (Geomatics). Disse gir et innblikk i hva det innebærer å studere geomatikk. I tillegg kan du kanskje få inspirasjon til et eventuelt utenladsopphold i deler av studiet?

Geographic Information Systems (GIS):

Galileo satellittnavigasjon:

Geospatial revolution:Geomatics, TU Delft:

Geomatics, University of Waterloo:Comments are closed.