Emner

Ordinære kurs

Emnekode Tittel Semester i studiet
TBA4236 Anvendt geomatikk 5
TBA4236 Teoretisk geomatikk 7
TBA4240 Geografisk info.behandling 1 5
TBA4250 Geografisk info.behandling 2 6
TBA4245 Geodesi 8
TBA4251 Programmering i geomatikk 7
TBA4560 Geomatikk, fordypningsprosjekt (15stp) 9
TBA4561 Geomatikk, fordypningsprosjekt (7,5stp) 9
TBA4565 Geomatikk, fordypningsemne 9
TBA4925 Geomatikk, masteroppgave 10

PhD-emner som undervises ved Geomatikk

Emnekode Tittel
BA8200 Videregående feilteori og utjevningsregning Vår
BA8202 Videregående fysikalsk geodesi Høst
BA8203 Studium av havklima Høst
BA8205 Lagring og formidling av geografisk informasjon Høst
BA8604 Satellitt-gravimetri og altimetri Vår
BA8605 Videregående GPS Vår


Comments are closed.