Utdanning

Den beste inngangen til å studere geomatikk er gjennom Studieprogram for ingeniørvitenskap og IKT. I dette studiet er tanken å kombinere emner innen geomatikk med datatekniske emner. Mer informasjon om dette på studieprogrammets web-sider.

Det er også mulig å spesialisere seg i geomatikk ved Studieprogram for bygg- og miljøteknikk.Comments are closed.